ФОЛКЛОР

Народно творчество-Мома пленица на змей

Мома пленица на змей   Замръкнала Яна на голема нива, на голяма нива, на широка поста. Змей на края ходи, мома му се моли: -Пусни ме, змейо дома да...

Народно творчество- Змеица и овчари

  Змеица и овчари Стоян в механа седеше, червено вино пиеше, към планината гледаше и на планината думаше: -Горо ле, Мургаш  планино,  Много си, Мургаш, хубава за стадо, за зимовище, а най вече...

Народно творчество- НЕВЕСТА ХВАЛИ МЪЖА СИ

 НЕВЕСТА ХВАЛИ МЪЖА СИ   Невеста момче хвалеше: -Имам си момче работно- на ден си бразда ореше, във неделята лехичка, във месеца погонче, А в годината нивичка. Там, дека момче ореше, Пуста го...

Народно творчество – ПОДМЛАДЕН ДЯДО

ХУМОРИСТИЧНИ ПЕСНИ  ПОДМЛАДЕН ДЯДО Орял дядо на ливадка, Чуло му се тъпан бие; Че изпрегна двата вола,  Натири ги във два дола. -Яжте вълци, двата вола! Че отиде на белберя-  Обръсна си...