Народно творчество-Мома пленица на змей

- реклама -

Мома пленица на змей

 

Замръкнала Яна на голема нива,Мома пленица на змей

на голяма нива, на широка поста.

Змей на края ходи, мома му се моли:

-Пусни ме, змейо дома да си ида,

Дома да си ида, майка да си видя:

Мойта стара майка, девет годин стана,

Черна кърпа носи, мене жива жали.

Мойте девет сестри, девет годин стана,

все престилки тъчат, ала с тях не ходят,

ни една не носят, мене жива жалят.

Имам девет братя, все кавали правят,

ала с тях не свирят, мене жива жалят.

Ще те водя, змейо, при тех да ги видиш

ще ти дадем, змейо, сърмена кошуля,

ще ти вием, змейо, китка детелина,

ще ти носим, змейо, вино със ведрата.

- реклама -