2/24 – СОФИЯ 2016

- реклама -spot_img

ONE Gallery в сътрудничество с Национална художествена академия представят
изложбата

2/24 – СОФИЯ 2016

На авторите: Бетина Ганкова, Васил Василев, Дана Тилева, Димитър
Боздански, Емилио Бората, Елена Каймаканска, Мария Чешмеджиева, Марияна
Иванова, Петър Иванов, Сара Самман, Христо Буцев
Куратори: Георги Янков, Ненко Атанасов

Откриване: 03.11.2016 г. от 18:30 ч. гр. София, бул. Ситняково 48
Изложбата ще се открие на 3 ноември 2016г. от 18:30 часа и ще продължи
до 3 декември 2017г.

Изложбата представя работи на 11 студенти от катедра „Плакат и визуална
комуникация“ в Националната художествена академия. В последната четвърта година
от бакалавърската степен на обучение, те обединяват творчески търсения, приемайки
предизвикателствата на този проект.

Всеки един художник имаше на разположение само 24 часа да измисли, намери и
заснеме обектите на своето фотопреследване.
Без предварителни разговори и време за подготовка за тема и посока, студентите
трябваше интуитивно да намерят своите обекти и гледна точка, и да ги представят в
два кадъра.

Преди 100 години се ражда Дадаизма. За това движение в изкуството са характерни
липсата на логика, рационална мисъл и послание. Асоциацията между хаотичното
всекидневие на големия град и принципите на Дадаизма е отправна точка към
концепцията на този проект.
Зад абсурда и алогичното, въображението на наблюдателя може да открие визуален
контекст, понякога пълен с ирония или чувство за хумор. С представените творби,
младите артисти се обръщат към зрителя да открие своя личен коментар на едно
денонощие.

Георги Янков

- реклама -spot_img