Вътре – Вън

- реклама -

9 Вътре – Вън II 

Александър Юзев

Галерия Юзина представя втората част от концептуалния проект на Александър Юзев – „Вътре – Вън“. Нa 25 Февруари 2013 г. , пет месеца след първата акция, тази втора, „вътрешна” част от проекта се разгръща в галерия „Юзина” като представя естетизирана, инструментално-декоративна версия на репродуктивния акт, част от основния цикъл на проекта. Монтирани и сгъстени в пространството на мултимедийната инсталация, актови сцени внасят агресивния рекламен жаргон и поп културата в рамките на галерията по един зрелищен начин.
Проектът „Вътре-вън”, е съставен от серия живопис и мултимедийна инсталация. Формално, той е разделен на две части: вътре и вън. Авторът предава тезата си през една универсална визуална метафора: кръгът на човешкото зачатие, развитие и предопределеност като ангажира сюжет, който в различни модалности получава различен визуален израз, образност или символизация.
Разслояването на паралелни нива (с приблизително еднакво съдържание) в прожекцията поставя паралел към повсеместното състояние на нещата. Системно, систематично: без начало и без край сношението се превръща във визуална формула, фраза или символично действие извън непосредственото си предназначение или прочит. Така инсталацията функционира на границата между вулгарен попарт и суров, ангажиран редимейд в прочит на най-старата тема, заседнала в културното напластяване на цивилизацията като метастази от табута, обсесии или нагони. Ясен формален коментар на актуалния визуален език и култура, но и ясно, звучно „fuck off” на тази ситуация и това положение на българина, художника, човека, детето, евентуалното ни бъдеще и предопределеност.
Комбинацията от двете форми на представяне на универсална и чувствителна за съвременното общество тема по един откровен и характерен начин поставя въпроси като завършени форми на съвременната митологизация, кодове и трансгресии в изобразителните системи, медийната контаминация на пространството, индивидуалната и социална визуална култура. Двете изложби балансират крайностите на банализация на трагедията на съвременния човек и на ироничната драматизация на първичния акт… сякаш кой знае какво е станало…
Проектът „Вътре – вън” на Александър Юзев включва две изложби, които се реализират съвместно с галерия „Юзина”. Първият етап от проекта бе външна изложба от три живописни пана, заемащи местата на билбордове, които бяха поставени в центъра на София, между бул. “Евлоги Георгиев” 22 и ул. “Христо Смирненски” на 23 септември 2012 г. Вторият етап от проекта представлява необичайна инсталация – вътре в арт пространството на галерия „Юзина”.

- реклама -