Външност и кариера

Външност и кариераВъншност и кариера или оказва ли влияние нашата визия върху професионалното ни развитие и финансова обезпеченост

Не е тайна, че красивите хора са сякаш по-успешни, по-обезпечени, с по-голямо благополучие, отколкото хората с недотам привлекателна външност. Но действително ли е така?

Психолози са провели проучвания за влиянието на външността върху кариерата и дохода на хората. Действително се оказва, че тези, които били оценени от своите колеги като най-привлекателни, заработват 12% повече от останалите. Това се обяснява с факта, че външно приятните хора се считат за по-отзивчиви, готови за сътрудничество, по-малко егоистични, по-полезни като цяло. Затова и шефовете се стремят да се обградят с екип, който създава впечатление за успешност. Изхождайки от това, красивите хора имат по-голям шанс да получат добро място от работодателя или да направят кариера.

В действителност, има ситуации, когато те се считат за по-отзивчиви, защото околните се отнасят по-позитивно и изпитват удоволствие от общуването с тях. Въпреки това, ако красивите колеги не се справят със своите задължения, то привлекателната им външност се обръща срещу тях и поражда негативи и злорадство у околните.Такава красота социолозите наричат „ефект на ореола”. Ако някой има привлекателна външност, то хората му приписват и други положителни качества, които в действителност той може и да не притежава.

Разбира се, информацията за това, че работното място се явява своеобразен „конкурс за красота” може силно да дезорганизира, но фактът си остава факт и трябва да се отчита неговото наличие.

Ако нямате чак дотам отлични природни дадености, може да се възползвате от следните препоръки, които ще ви помогнат да направите добро впечатление и да постигнете успехи.
Обличайте се добре. Естествено, дрехите не правят човека по-красив, но подобряват впечатлението от него.
Бъдете уверени в себе си и доволни от това, как изглеждате! Създайте собствен имидж!
Подчертавайте своята индивидуалност и отличителните си особености. Откроявайте се в тълпата.
Съсредоточете се върху силните си страни. Използвайте положителните си качества, своя неповторим стил, своите възгледи, за да бъдете интересни и привлекателни за околните.
Работете над речта си. Умението правилно да изразявате мислите и идеите си има притегателна сила върху другите хора.

Start typing and press Enter to search