Възложителя! Възложителя!

Цалата статия прочетете в Дилов.info

Откъс

Изпълнителят ДЗЗД „Трейс Своге” констатира несъответствие на проекта с реалното съществуващо положение. С писмо от 27.12.2011 г.  Възложителят, Надзорът, Инженерът и Проектантът са информирани, че за 29 км от пътя, което включва и злополучния участък край  Своге, са „установени несъответствия между съществуващото положение и проектното, както по отношение на габаритите на пътното платно, така и по отношение на съществуващата и проектната ос на пътя… Същите са отразени в три броя чертежи по пътни участъци и са предоставени на Възложител, Проектант и Надзор.“ Техническият проект на Възложителя от една страна съдържа несъответствия с реалните физически данни и ситуацията на трасето, а от друга – несъответствия с нормативните изисквания за такъв тип път. Посочени са куп несъответствия, сред които:

„Съществуващите криви са без преходи, като дължините на циркулярната част не отговаря на Наредбата за проектиране на пътища – 2000 г.”;
„От км 50+790 до км 75+990 участъкът не отговаря за класа на пътя II-ри, както и за клас на пътя III-ти, поради наличие на криви с радиуси по-малки от 45 за 40 км/час, а около 10% от кривите са за проектна скорост 30 км/час”;
”Над 56% от кривите не отговарят за класа на пътя”;
„Всички точки са изравнени в мрежа в координатна система 1970 г.”

От  1970 година!!! Това е дори преди Васил Найденов да изпее „Със сто километра в чааас!“  В писмен отговор  Изпълнителят е посъветван да „търси решения в оперативен порядък” с Проектанта за тези проблеми, вместо Възложителят да възложи съответното препроектиране, да синхронизира реалното положение с проекта и да го възложи за изпълнение на Изпълнителя.

И последно, за да не ви досадя до смърт, въпреки че изразът е зловещо уместен за случая в Своге: от обяснението на Трейс става ясно, че според официална информация от МВР – Дирекция „Правно-нормативна дейност“, в периода от 01.01.2014 г. до септември 2018. трагичната отсечка от пътя  „не е установена като участък с концентрация на ПТП, съобразно критериите, залегнали в Наредба №5/2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП и за категоризиране безопасността на пътищата“. В същото време, пак според МВР  и видно от трафик-камерите по трасето, средно на денонощие по този път преминават 3 500 – 4000 МПС-та, вкл. тежкотоварни. За последните 4 години това прави над 5 000 000 автомобила, при заложени по проект на Възложите повече от два пъти по-малко!!!

Та, както казах и в началото: „Възложителя! Възложителя!!!“ Той трябва първи да излезе и да се поклони за случилото се в Своге!

Възложителят, тази скришна фигура от националното ни позорище драматично отсъства всеки път, когато стане напечено. Изпълнителят е оставен „да търси решение в оперативен порядък“.

Това си е метафора за живота изобщо! Великият Възложител ни  е захвърлил на Земята да се оправяме в оперативен порядък!
И още нещо: изпълнителя лесно може да бъде наказан за лошо свършена работа, но как наказваш Възложителят? На избори ли само?
Има един синдром, наричам го котешки и до скоро смятах, че е достоен за присмех. Като посочиш нещо на котката тя не гледа в посоката, която и сочиш, а следи пръста ти… Не случайно някои народи почитат котката като проява на неземна мъдрост. И в случая Своге, и при Софийските ремонти гледайте пръста, който сочи причини и виновници. Най-често това е именно Възложителя. Там е заровена котката, пардон – кучето.

Най-често  срещаните съвети, съответно – халби в нашето си позорище е „Бъди себе си“. Особено е популярно сред  участниците  в „Биг Брадър“! Там всеки изтъква своята естественост като висша добродетел. Всеки е призван и призовава останалите да бъдат себе си! С риск да обидя много хора, сигурен съм, че не повече 0.0003% от населението на Земята е достойно и полезно „да бъде себе си“. Останалите е необходимо да се променяме. Някои – спешно!  Спешно е да бъдем малко по-умни, ако може. Защото Възложителите вече дори не си дават зор да ни правят идиоти. Те са убедени, че сме с такива. Това си има и добри страни: може да се справим с изтичането на мозъци. Патриотична идея, достойна за управляващите патриоти: не само да въведем задължителна казарма, но и да отменим  часовете по география в училище. Така ще задържим младите българи в страната. Те няма да знаят, че има и други места, където могат да отидат!

източник

 

Start typing and press Enter to search