Потребителската кошница

- реклама -

Улеснени процедури за потребителите, благодарение на кампанията на БНТ2 и предаването „Потребителската кошница”

Потребителите спечелиха първи рунд срещу две от електроразпределителните дружества в страната. Комисията за защита на потребителите излезе със становище за клаузи от Общите условия на тези дружества, които накърняват правата на потребителите. Върховният касационен съд обяви неравноправните клаузи за нищожни. Те засягат десетки хиляди граждани и включват: удължаване на срока за обезщетения при лошо качество на електроподаването от 90 дни на 3 месеца. Намалява се броят на документите, които изискват ЕРП от потребителите при различни услуги, например, при включване в мрежата се създава истински “документооборот” между потребителите и ЕРП.

Най-важното за гражданите е, че при бъдещи подобни проблеми те ще могат да се позоват на решението на Върховния касационен съд и ще си спестят дългия и мъчителен път на жалбите и споровете с енергийните монополисти. Как да се възползват гражданите от това решение – гледайте в “Потребителската кошница” тази събота от 12:40 ч само по БНТ2.

Всички тези промени станаха благодарение на съвместната кампания на предаването на БНТ2 „Потребителската кошница”, Омбудсмана на Република  България и асоциация „Активни потребители”, в защита правата на гражданите от неизгодните общи условия на електроразпределителните дружества, която продължава.

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -