Павлина Чакърова

- реклама -

Финалистите на MOST: Седмица на Павлина Чакърова

/15 – 22 ноември/

Изкуството на Павлина Чакърова, концептуален артист и фотограф, представя Галерията за модерно изкуство от 15 до 22 ноември. Павлина е и сред шестимата финалисти на конкурса за българско съвременно изкуство MOST.

Повече за своите творчески инспирации артистът ще сподели на 15.11.2012 от 19:00ч. на Оборище 10 с гост-куратор Диана Драганова – Щир, специалист по съвременно българско изкуство.

 „Работя с цветовете на собственото си биополе, документирани с помощта на аура камера. Те манифестират моите душевни състояния и индивидуалност“, казва Павлина Чакърова.

Проектите на Павлина Чакърова изследват духовната идентичност и дълбочината на човешката душевност като цяло. Водещо в нейните инсталации, обекти и фотографии е въздействието на цветовете като носители на различни настроения и асоциации.

Творбите й са своеобразен визуален код, който поражда философски размисъл за дълбочината на човешката природа и същност. Плоскостта, върху която развива своята идея за серията „Автопортрети“ и “Автоабстракции” /пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta/, е метафизичната същност, осмислена чрез използването и разлагането на различни цветове.

 

Седмицата на Павлина Чакърова е част от поредицата „Артистите на фокус“ – още една среща с творците от конкурса MOST, с която ще ви въвлечем в много арт събития и интересни уъркшопи.  В многообразието от изразни форми ще се запознете с концептуалните идеи на  Павлина Чакърова и Калоян Илиев-Кокимото, кинетичната скулптура на Златин Орлов, живопистта на Антоанета Гълъбова и Калия Калъчева, поетиката във фотографиите на Арслан Ахмедов.

Следете нашата програма във Фейсбук и на сайта: http://www.modernartgallery.bg/

……

Павлина Чакърова – творческа биография

Павлина Чакърова работи като фотограф и фоторедактор и се изявява основно с инсталации, обекти и фотографии. През 2009 година тя представя първата си самостоятелна изложба „Сън“ – фотоинсталация, която отразява течащото време и едновременно с това непреходността – една „игра между реалност, асоциации и инсценировка“. Има участия в национални и международни изложби. Нейни работи са показвани в Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство – САМСИ и са част от перманентната колекция на Галичката художествена колония в Македония. Павлина е и сред шестимата финалисти от конкурса за българско съвременно изкуство MOST.

В творбите си Павлина разглежда проблема за идентичността, комуникацията и взаимодействието между хората, пречупено през призмата на субективното и лично усещане за символиката и „аурата“ на даден цвят. Изображението при нея въздейства знаково и е наситено с много дълбока асоциативност.

 

Проектите й са начин на себеизразяване, опознаване и естествено преминаване през различни влияния и концепции, изследващи сходни проблеми.

 „Автопортрети“, „Привързаност“, „Сродни души“ са синтезиран образ на нейния вътрешен свят чрез експресивното използване на цвета и неговото въздействие върху зрителя. „Автоабстракции” разглежда движението като универсално изразно средство и хороскопа като израз на космичните енергии и форма на съвременен танц.

 Като достигане до друга реалност и асоциативно възприемане на цветовете е инсталацията „Кутия за повишаване нивото на щастие“. Тя предлага алтернативен метод за постигане на вътрешна хармония. Чрез визуалното поглъщане на всеки цвят под формата на малко хапче, зрителят сам има възможност да избира и да регулира нивото си на задоволство, еуфория или щастие. Всеки сам избира дозата или прочита указанията и спазва посочената схема.

 В автопортретите си, Павлина използва експресията на цвета като го натоварва с много смисли, асоциации и възприятия. Всяка нейна творба има своето самостоятелно знаково звучене. За авторката е особено важно да изследва тези взаимовръзки и тяхната скрита духовна същност. Визуалните образи, които създава са нейното много лично усещане за свобода и комуникация в заобикалящия ни свят.

 Проект„Автоабстракции”

 

 Проектът„Автоабстракции” разглежда движението като универсално изразно средство и хороскопа като израз на космичните енергии и форма на съвременен танц. Павлина се интересува от възможностите на превръщането на речта в движения на тялото и неговото поствъзприятие. Тя използва планетите и техните позициите в собствената й астро карта и изобразява всяка една от тях чрез невербалните жестовете, които интерпретира като акт на лично себеусещане. В основата им седи евритмията (древния хармоничен танц), създаден през 1912 г. от ментора на абстрактното изкуство Рудолф Щайнер и доразработ от Калоян Петров. Проектът също така е омаж към Едуард Майбридж и поредиците му фотографски снимки, представляващи своеобразни студии на различни етапи от движението.    

Серия “Автопортрети”

 „Серията “Автопортрети” отразява моите представи за човешката идентичност отвъд границите на физическия свят“, споделя Павлина. „Приемам, че нашето тяло е призма, която разлага светлината и акумулира около себе си цветно електричество. Тази еманация (аура) за мен е израз на нематериалната ми същност“. В проекта тя работи с цветовете на собственото си биополе, документирани с помощта на аура камера. Те са визуални образи на нейния вътрешен живот, които интерпретира свободно в автопортрети. „От значение за мен е тяхната символика и въздействие, както и енергийния обмен, който създаваме чрез комуникацията помежду си“, казва Павлина Чакърова.

„Кутия за повишаване нивото на щастие“ – инсталация

 Тази кутия за щастие предлага алтернативен метод за постигане на вътрешна хармония. Зрителят поглъща хапчетата визуално, вместо да ги пие. Всеки избира необходимата за него комбинация от тонове и си представя как този цвят се разпръсква и достига до всяка част от тялото. Адаптирайте се според ситуацията и винаги следвайте собствената си интуиция. Препоръчва се да започнете с продължителност на прилагане от пет до десет минути на ден, а за засилване на ефекта може да се спазва следната схема: неделя – оранжев цвят, понеделник – зелен цвят, вторник – червен цвят, сряда- жълт цвят, четвъртък – син цвят, петък – розов цвят, събота – виолетов цвят .

“Супер вода” – инсталация

 В инсталацията “Супер вода” Павлина използва енергията на позитивните вибрации като инструмент за изграждане на жизнени сили. Научно доказано е, че структурата на водата се влияе от значението на звуците и думите в обкръжаващото я пространство. Затова тя приема, че молекулите на водата придобиват хармонични форми под влиянието на положително заредени думи. Силата на думите се използва особено мащабно в религиите, където едни и същи текстове се повтарят за укрепване на вярата. „Това ме наведе на мисълта, че след като молитвите представляват положително заредени изрази, съвсем логично е, всеки да може да прилага вибрациите на добрите думи и да превръща обикновената водата в светена“, обяснява артистът. Проектът се състои от 45 еднакви стъклени шишета с вода, на всяко от които на 45 на различни езика е изписана чудотворната думата „благодаря”. 

Финалистите на MOST: Седмица на Павлина Чакърова

/15 – 22 ноември/

Изкуството на Павлина Чакърова, концептуален артист и фотограф, представя Галерията за модерно изкуство от 15 до 22 ноември. Павлина е и сред шестимата финалисти на конкурса за българско съвременно изкуство MOST.

Повече за своите творчески инспирации артистът ще сподели на 15.11.2012 от 19:00ч. на Оборище 10 с гост-куратор Диана Драганова – Щир, специалист по съвременно българско изкуство.

 „Работя с цветовете на собственото си биополе, документирани с помощта на аура камера. Те манифестират моите душевни състояния и индивидуалност“, казва Павлина Чакърова.

Проектите на Павлина Чакърова изследват духовната идентичност и дълбочината на човешката душевност като цяло. Водещо в нейните инсталации, обекти и фотографии е въздействието на цветовете като носители на различни настроения и асоциации.

Творбите й са своеобразен визуален код, който поражда философски размисъл за дълбочината на човешката природа и същност. Плоскостта, върху която развива своята идея за серията „Автопортрети“ и “Автоабстракции” /пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta/, е метафизичната същност, осмислена чрез използването и разлагането на различни цветове.

 

Седмицата на Павлина Чакърова е част от поредицата „Артистите на фокус“ – още една среща с творците от конкурса MOST, с която ще ви въвлечем в много арт събития и интересни уъркшопи.  В многообразието от изразни форми ще се запознете с концептуалните идеи на  Павлина Чакърова и Калоян Илиев-Кокимото, кинетичната скулптура на Златин Орлов, живопистта на Антоанета Гълъбова и Калия Калъчева, поетиката във фотографиите на Арслан Ахмедов.

Следете нашата програма във Фейсбук и на сайта: http://www.modernartgallery.bg/

……

Павлина Чакърова – творческа биография

Павлина Чакърова работи като фотограф и фоторедактор и се изявява основно с инсталации, обекти и фотографии. През 2009 година тя представя първата си самостоятелна изложба „Сън“ – фотоинсталация, която отразява течащото време и едновременно с това непреходността – една „игра между реалност, асоциации и инсценировка“. Има участия в национални и международни изложби. Нейни работи са показвани в Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство – САМСИ и са част от перманентната колекция на Галичката художествена колония в Македония. Павлина е и сред шестимата финалисти от конкурса за българско съвременно изкуство MOST.

В творбите си Павлина разглежда проблема за идентичността, комуникацията и взаимодействието между хората, пречупено през призмата на субективното и лично усещане за символиката и „аурата“ на даден цвят. Изображението при нея въздейства знаково и е наситено с много дълбока асоциативност.

 Проектите й са начин на себеизразяване, опознаване и естествено преминаване през различни влияния и концепции, изследващи сходни проблеми.

 „Автопортрети“, „Привързаност“, „Сродни души“ са синтезиран образ на нейния вътрешен свят чрез експресивното използване на цвета и неговото въздействие върху зрителя. „Автоабстракции” разглежда движението като универсално изразно средство и хороскопа като израз на космичните енергии и форма на съвременен танц.

 Като достигане до друга реалност и асоциативно възприемане на цветовете е инсталацията „Кутия за повишаване нивото на щастие“. Тя предлага алтернативен метод за постигане на вътрешна хармония. Чрез визуалното поглъщане на всеки цвят под формата на малко хапче, зрителят сам има възможност да избира и да регулира нивото си на задоволство, еуфория или щастие. Всеки сам избира дозата или прочита указанията и спазва посочената схема.

 В автопортретите си, Павлина използва експресията на цвета като го натоварва с много смисли, асоциации и възприятия. Всяка нейна творба има своето самостоятелно знаково звучене. За авторката е особено важно да изследва тези взаимовръзки и тяхната скрита духовна същност. Визуалните образи, които създава са нейното много лично усещане за свобода и комуникация в заобикалящия ни свят.

 

Проект„Автоабстракции”

 

Проектът„Автоабстракции” разглежда движението като универсално изразно средство и хороскопа като израз на космичните енергии и форма на съвременен танц. Павлина се интересува от възможностите на превръщането на речта в движения на тялото и неговото поствъзприятие. Тя използва планетите и техните позициите в собствената й астро карта и изобразява всяка една от тях чрез невербалните жестовете, които интерпретира като акт на лично себеусещане. В основата им седи евритмията (древния хармоничен танц), създаден през 1912 г. от ментора на абстрактното изкуство Рудолф Щайнер и доразработ от Калоян Петров. Проектът също така е омаж към Едуард Майбридж и поредиците му фотографски снимки, представляващи своеобразни студии на различни етапи от движението.    

Серия “Автопортрети”

 „Серията “Автопортрети” отразява моите представи за човешката идентичност отвъд границите на физическия свят“, споделя Павлина. „Приемам, че нашето тяло е призма, която разлага светлината и акумулира около себе си цветно електричество. Тази еманация (аура) за мен е израз на нематериалната ми същност“. В проекта тя работи с цветовете на собственото си биополе, документирани с помощта на аура камера. Те са визуални образи на нейния вътрешен живот, които интерпретира свободно в автопортрети. „От значение за мен е тяхната символика и въздействие, както и енергийния обмен, който създаваме чрез комуникацията помежду си“, казва Павлина Чакърова.

„Кутия за повишаване нивото на щастие“ – инсталация

 Тази кутия за щастие предлага алтернативен метод за постигане на вътрешна хармония. Зрителят поглъща хапчетата визуално, вместо да ги пие. Всеки избира необходимата за него комбинация от тонове и си представя как този цвят се разпръсква и достига до всяка част от тялото. Адаптирайте се според ситуацията и винаги следвайте собствената си интуиция. Препоръчва се да започнете с продължителност на прилагане от пет до десет минути на ден, а за засилване на ефекта може да се спазва следната схема: неделя – оранжев цвят, понеделник – зелен цвят, вторник – червен цвят, сряда- жълт цвят, четвъртък – син цвят, петък – розов цвят, събота – виолетов цвят .

“Супер вода” – инсталация

 В инсталацията “Супер вода” Павлина използва енергията на позитивните вибрации като инструмент за изграждане на жизнени сили. Научно доказано е, че структурата на водата се влияе от значението на звуците и думите в обкръжаващото я пространство. Затова тя приема, че молекулите на водата придобиват хармонични форми под влиянието на положително заредени думи. Силата на думите се използва особено мащабно в религиите, където едни и същи текстове се повтарят за укрепване на вярата. „Това ме наведе на мисълта, че след като молитвите представляват положително заредени изрази, съвсем логично е, всеки да може да прилага вибрациите на добрите думи и да превръща обикновената водата в светена“, обяснява артистът. Проектът се състои от 45 еднакви стъклени шишета с вода, на всяко от които на 45 на различни езика е изписана чудотворната думата „благодаря”. 

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -