На кого е продуцентска компания !no frame media?

!no frame media

 !no frame mediaВ отговор на много въпроси от медиите за собствеността на продуцентска компания !no frame media бихме искали да заявим:

!no frame media е акционерно дружество, собственост изцяло на Виолета Сечкова и Емил Кошлуков, с разпределение на дяловия капитал в съотношение съответно 45% към 55%. Г-н Николай Бареков никога не е притежавал дялове в дружеството. Държим да заявим, че не възнамеряваме да продаваме такива дялове и в бъдеще. В Търговския регистър информацията за дяловото разпределение на компанията може да бъде проверена от всеки, който се интересува.

Към момента продуцентска компания !no frame media не се занимава с телевизионна продукция, а предаването на един от собствениците – „Факторът Кошлуков”, е продуцирано от негова лична фирма със същото име.

!no frame media продължава да изгражда и развива техническата си база и в момента насочва дейността си към по-големи формати – рекламни кампании, сериали и филми за международния пазар.

Нашата компания е в преговори да предотстъпи своя корпоративен бранд – лого, заставки и т.н. на новоучредената фирма „Ноу фрейм медиа България”, която в момента произвежда голяма част от продукциите за TV7.

След финализиране на тази сделка, ние с Виолета Сечкова ще обявим новото име и лого на нашата продуцентската компания.

С уважение,

Емил Кошлуков

Виолета Сечкова

ДОПЪЛНЕНИЕ

Новоучреденото дружество “Ноу Фрейм Медиа България” АД, пое всички дългосрочни продукции, по които  “Ноу Фрейм Медиа” АД е било страна.

За тази цел част от екипа на “Ноу Фрейм Медиа” АД, премина в редиците на “Ноу Фрейм Медиа България” АД, и желаем успех в реализирането на целите на колегите.

В момента двете дружества се намират в преговори относно корпоративния бранд, логото и други точки, касаещи тяхната дейност.

 

С Уважение: Емил Кошлуков