Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия

- реклама -

Бъдещето на адвокатската професия по света и у нас
Гости: Галин Попов и Емилиян Арнаудов – Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори”

- реклама -