ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР„МУЛТИФАКТОРНИ ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА (ХР)“ НА 6 ФЕВРУАРИ 2018 г.

4-то Събитие на Международният Клон на IAEDP (Международна Асоциация за Професионалисти при Хранителни Разстройства) официално представляван от Първата Българска Организация за Хранителни Нарушения -Асоциация УНИКАЛ: www.bia-unikal.org и неин председател д-р Елисавета Павлова.

Това ще бъде поредното от няколко планирани уебинари за професионално заинтересованите от възможности за обучения по темата на хранителни нарушения специалисти и студенти които ще се провеждат почти ежемесечно. Всеки присъствал виртуално-по време на целия уебинар ще получи Сертификат от Международната Организация IAEDP (International Association for Eating Disorders professionals).

Кога?
На 6 февруари 2018 г. от 18:30 часа до 19:30 часа.

Къде?
Посредством Онлайн Платформата организирана директно от IAEDP.

Лектор
Водещ уебинара е д-р Елисавета Павлова, която е доктор по психология, обучител/лектор, CEDS – лицензиран специалист в менталното здраве при хранителни нарушения (ХН) към Международната Асоциация IAEDP и сертифициран консултант в Подхода “Интуитивното Хранене” (ИХ) към Международна Организация за Професионалисти в ИХ. Тя е с 9 години опит в областта на ХН и председател на Международния Клон на IAEDP в България.

Краткa информация за самият уебинар

Съвременните тенденции по изучаваната проблематика дават основание да се смята, че етиологията на хранителните разстройства и техните симптоми, биха се характеризирали най-добре чрез мултифакторни модели, включващи в себе си – биологични, психологични, интерперсонални и културални фактори.
Включването на биологични, психични и социални фактори в модела на хранителните разстройства посочва невъзможността да се определи една конкретна причина като рискова за развитието им. Не можем да търсим „причината“ за ХР, свързана, например, с някаква личностна история или травма и дори в интеракция на психологични процеси от групи фактори.Изследванията идентифицират множество групи рискови фактори, вариращи от индивидуални до семейни и социокултурни, които допринасят за развитието на ХР, които ще бъдат разгледани по време на уебинара.

 ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Start typing and press Enter to search