Полярни риби и гигантски червей в Националния природонаучен музей

- реклама -

След седмица потегля част от новата 28-а антарктическа експедиция. В студиото проф. Христо Пимпирев.

- реклама -