ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПАВЛИН ПЕТРОВ

- реклама -

Павлин ПетровОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПАВЛИН ПЕТРОВ

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА И ЗАНАЯТИТЕ – 7

/А.Р.И.З. -7/

  Скъпи приятели,

 Позволявам си това обръщение, защото за мен вие всички сте такива след толкова години съвместна и всеотдайна работа в името на каузата А.Р.И.З. – 7. Аз като един от съучредителите и първи председател на Асоциацията завинаги ще остана дълбоко свързан емоционално и идейно с нея, защото съм вложил много от себе си в концепцията, инициативите и събитията, превърнали се в неделима част от историята й. Искам обаче да оповестя публично, че се оттеглям официално както от Управителния съвет на А.Р.И.З. – 7, така и като член на организацията. Причината да взема такова решение е желанието ми да се посветя изцяло на работата си по утвърждаването и развитието на учредената наскоро Международна асоциация за българско изкуство по света /МАБИС/, на която съм Председател, както и на творческите си планове като художник. Настоящото ми решение е продиктувано и от лични мотиви, които си запазвам правото да премълча, както и някои принципни различия, които имам с останалата част от представителите на Управителния съвет на А.Р.И.З. – 7 относно някои от дейностите и инициативите на организацията, тяхното организиране и провеждане.

 Искрено вярвам, че човек трябва да следва личните си убеждения и да се ръководи от собствените си принципи, затова аз избрах да следвам един малко по – различен път, който вярвам, че е моят. Оставам с най – топли и приятелски чувства към всички в А.Р.И.З. – 7 и от сърце желая много бъдещи успехи, прекрасни инициативи и много съидейници в името на опазването, съхранението и популяризирането на родните ни традиции и култура!

 С уважение: Павлин Петров

 11 февруари 2013 година

- реклама -