МЕТАЛНА ПЛАСТИКА

- реклама -spot_img

Галерия “СЕЗОНИ”

представя

 МИХАЕЛА КАМЕНОВА

НИКОЛЕТА ИВАНОВА

ВЕНЦИСЛАВ ШИШКОВ

ЕМИЛ БАЧИЙСКИ

 В ЕДИН ГЛАС

МЕТАЛНА ПЛАСТИКА

16 – 29 март, 2017 г.

  Четирима майстори на метала представят себе си „В един глас“ в пространството на галерия „Сезони“

 Михаела Каменова, Николета Иванова, Венцислав Шишков и Емил Бачийски са възпитаници на Националната Художествена Академия, специалност „Метал“, която тази година навършва двадесет и пет години от създаването си. Авторите показват в галерия „Сезони“ най-добрите традиции в металната пластика.

Завършил през 1998 г., Бачийски днес е преподавател в катедрата, а бившите му студенти Михаела, Николета и Венцислав, са съответно докторанти и асистент в същата специалност. Освен общият материал, който използват за осъществяването на своите композиции, четиримата автори  са свързани с голям брой съвместни проекти. Настоящата изложба подготвена за пространството на галерия „Сезони“ представя индивидуалния подход и характер на всеки от тях, изказани „В един глас“.

„Етапи“, Венцислав Шишков

Серията пластики проследява последователно отделни етапи от движението на елементите при формообразуването на даден обект. Различните структури, конфигурации и цветове на материала допринасят за създаване на контраст, както между скулптурите една спрямо друга, така и във всяка една от тях. Работите са представени в два материала – метал и камък, като във всяка една фаза от композициите присъстват изчистени геометрични елементи, контрастиращи с груби необработени повърхности. Малките по размер камъни поставят начало на процес – конструкция при изграждане на един обект, достигаща до метална деструктивна кулминация.

„Кръговрат“, Николета Иванова

Пластиките от цикъла „Кръговрат“, които представям в изложбата са инспирирани от творбата „Приказка за стълбата“ на Христо Смирненски. Обект на различни тълкувания, разказът е вдъхновил много нови произведения на изкуството. В своите геометрични композиционни решения въплъщавам идеята за кръговрата на живота, валиден за всички хора. Металът – материалът, от който са изпълнени, символизира едновременно топлотата и студенината, здравината и гъвкавостта, присъщи на човека.

„Посока“, Михаела Каменова

Желанието на индивида да се извиси и да е свободен като птица олицетворява стремежа към развитие. Носи тежестта на решенията по пътя към целта, като изборът остава личен. Чрез метални модулни елементи, групирани в спираловидна композиция, изразявам порива като посока на движение. Динамиката, създадена от натрупването на елементите, отразява забързаността на нашето ежедневие. Трите портала обособяват етапите в процеса на развитие.

„Кълнове“, Емил Бачийски

Работите от настоящата изложба са част от дългогодишния цикъл „Кълнове“ и са посветени на младите колеги.

Пластиките, включени в изложбата, обобщават взаимната работа през годините, преди и след завършването им в специалност „Метал“. В сходните пластически и пространствени търсения, всеки от тях представя своята гледна точка, запазвайки индивидуалността си. „В един глас“ е провокация не само за зрителя, но и за самите автори, представяща определен момент – резултат от дългогодишна съвместна работа, но и перспектива за бъдещо творческо развитие.

- реклама -spot_img