Личното мнение на един творец

- реклама -

Л И Ч Н А Т А  Г Р А Ж Д А Н С К А П О З И Ц И Я

  на един български творец

   

          Уважаеми дами и господа журналисти,

 

Обръщам се към вас с искреното си убеждение, че във времена като днешните ролята и отговорностите на медиите пред обществото са значими и бзспорни. Вярвам обаче, че не е достатъчно българските медии да бъдат просто едно огледало на действителността, в която живеем, а да имат позиции, да прокарват новаторски идеи и да ги популяризират широко сред хората, да посочат новите лица на държавността или поне да насочат прожекторите си към тези лица, популяризирайки това, което те са и това, което правят в името на нашето всеобщо по – добро бъдеще. И защото виждам всичко това у вас като представители на българските медии, отправям предложение да бъдат инициирани публични срещи и консултации на всички представители на неправителствените организации в отделните браншове, защото именно в  тези организации членуват хора с дългогодишен опит в съответната сфера и именно тези хора имат нужните познания за проблемите, наясно са с необходимите стъпки за тяхното разрешаване и имат зад себе си дългогодишния практически опит, от който се нуждае страната ни в момента. Такива хора са част от обществото в буквалния смисъл, те живеят в него, а не подобно полическия ни елит, някъде във висините, където отзвукът от кризата е далеч по слаб и едва доловим.

 

Противно на всеобщата нагласа, в неправителствения сектор има достатъчно работещи и успешни хора, които са твърде далеч от корупционните практики за източване на пари по европейски програми, и с всеобщите усилия на съмишлениците си правят може би малки но уверени и достойни крачки в правилната посоко.

 

Затова вярвами се надявам, че вие като реален модулатор на обществените нагласи ще инициирате и подкрепите подобни инициативи и всички заедно ще намерим правилните хора, които да станат лицето на промяната в България и основата за едно работещо управление, което да се радва на широка обществена подкрепа, но и да оправдае с работата си гласуваното му доверие!

 Павлин Петров – художник и Председател на Международна асоциация за българско изкуство по света /МАБИС/

 

 

- реклама -
Previous articleКЪРТИЦАТА
Next articleISHTAR