Как се променя образованието по икономика?

- реклама -

Как да осъществим ученето през целия живот?
Гост: доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопански факултет към СУ “Св. Климент Охридски”

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -