Има ли нужда от наказателни мерки заради неверни информации?