„Дългото сбогуване“

СИМЕОН СТОИЛОВ

19 октомври – 12 ноември 2021

Новата живопис на Симеон Стоилов е естествено продължение на изложбата в галерия „Ракурси“, „Далечен толкова близо“ от 2011 г. в нея авторът изследва невъзможността да възстановим спомените си със 100% на преживяването, сега отново продължава с наблюдението върху определени емоционални състояния, които са неуловими за „документиране“, но оставят непреходен отпечатък.
„Сбогуване, напускане, очакване, завръщане, саудаде*… неизбежност…спомени за чувствата и преживяванията донесли ни емоционални вълнения, празнота и удоволствие същевременно… сложни психологически и съзерцателни състояния които изпитваме по време на осъзнаването, че нещо или някой си е отишъл безвъзвратно завинаги, но оставаме с надеждата, и с мечтателната тъга.“
Саудаде* – е непреведимо на български понятие от португалския и галисийския език, което описва чувство на носталгия по нещо или някого, което е било обект на нечия любов, но е вече безвъзвратно загубено. То често носи фаталистки нотки, а също така и съдържа репресираното знание, че обектът на копнежа никога няма да се появи отново.
Биография на автора
1971 роден в Ямбол
1996 – завършва Националната Художествена Академия специалност Живопис
1998 – член на СБХ секция Живопис
2013 – 2017 докторска дисертация в НХА в специалност Стенопис, с тема “Съвременно изкуство в пространството”
Работи в областта на живописта, скулптурата и обекта и site-specific намеси в пространствата. В колаборация с водещи архитекти участва и в създаването на съвременни пространства като изложбени зали, музеи, музейни експозиции и др. Реализирал множество изложби в страната и чужбина.
Симеон Стоилов е носител на значими награди за съвременно изкуство и архитектура.

Start typing and press Enter to search