БНТ

Във връзка с излъчване  на футболните срещи от  Купата на България, сезон 2012-2013 и срещите от А „ПФГ” (мач втори избор на кръг) и телевизионното новинарско отразяване от не-лицензираните организации на територията на България,  ви информираме, че по силата на член 14 на Директива 2010813/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, съгласно чл.32, ал.3 от ЗРТ и публикувания от СЕМ списък на събития с важно обществено значение, горепосочените събития не попадат в него.

  Това означава, че  максимално допустимите по силата на ЗРТ,  по смисъла на §1, т.22 и чл. 19в, 90  секунди безвъзмездно “информационно отразяване” чрез материали в новинарски емисии не е приложимо към гореизброените футболни срещи.

 Всяко такова излъчване ще се счита за нарушение на изключителните права на Българска Национална Телевизия.                           

 В случай, че телевизионни оператори или други доставчици на аудиовизуални услуги желаят да използват избрани моменти от футболните срещи в информационни телевизионни програми и/или спортни програми да се обърнат към БНТ за своевременно уреждане на правата.

 

- Advertisement -