Асансьор – необходимият разход

Как да намалим разходите за асансьор

Асансьори
Сметките за общите нужди в жилищните кооперации и блокове включват и месечната такса за асансьор. Това така необходимо съоръжение често изисква и допълнителни разходи за поддръжка. А аварийни ситуации свързани с асансьора, могат да доведат до трайни конфликти между съседи.
Разходите за асансьор често са обект на спор и общите събрания на собствениците и живущите преминават в остри скандали.
За да се разрешат проблемите в това отношение, потърсете консултация със специализираната фирма за проектиране, монтаж и поддръжка на асансьори „Ник-Ми“ ЕООД.
Тази фирма монтира, поддържа и узаконява всички видове асансьори – електрически, товарни, хидравлични, кухненски и други. Фирмата предлага всички възможни услуги, свързани с асансьори повече от 10 години на българския пазар. Специалистите, работещи там, ще ви предложат индивидуални решения за текуща и аварийна поддръжка. И най-важното – денонощно аварийно поддържане и освобождаване на хора в заседнали асансьори. Всъщност, дори само заради засядането в асансьорите, е добре да им запишете телефона.
Това представяне на фирмата е като основа за акцента в тази статия – намаляване на разходите за асансьор. Решението, което предлагат специалистите, е да се закупят и монтират енергийно ефективни асансьори. Решението, което предлага  „Ник-Ми“ ЕООД, е да оптимизира стари асансьори. След извършване на подобренията, асансьорите стават по-икономични като енергиен разход и по-сигурни по отношение на безопасност.  Освен намаляване на разходите за електроенергия, се постига и допълнителен ефект  – удължаване на живота на съоръжението. Естествено, фирмата предлага и гаранционен срок на всички сменени елементи и разсрочено плащане.

Най – малкото подобрение, което може да направите, е подмяната на командното табло. Нови бутони и светлини в асансьора, които подменят старите технологии с LED осветление, ще дадат осезателен резултат в разходите ви за асансьор. Такава инвестиция бързо се възвръща. LED осветлението е лидер в осветителната техника, тъй като е изключително икономично по отношение на разход на електроенергия и има най-дълъг живот сравнение с всички методи за осветление.
Всъщност, ако сте се заели да оптимизирате разходите си – започнете от най-малките. Те натрупват най-големи и безсмислени разходи, защото ги пренебрегваме за по-дълъг период от време. Такива разходи са сумите, които плащаме за общи нужди на блока, в който живеем. Консултирайте се с фирмата, чиято дейност е строго профилирана по отношение на асансьорите и ще откриете оптималното решение за всеки конкретен случай. Това е подход, който не само ще доведе до намаляване на месечните разходи, но и ще ви предпази от непредвидени, бъдещи разходи, които възникват при аварии и каквито и да е нужди от поддръжка и ремонт на асансьорните съоръжения.

Start typing and press Enter to search