Задава ли се нова система за глобална сигурност?

- реклама -

Гост: ген. Съби Събев – Атлантически съвет на България

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -