Стартира ключов воден проект

ключов воден проект
Кметът на Община Раковски Иван Антонов, областният управител на Пловдив Здравко Димитров и началникът на отдел "Мониторинг и докладване" към ОП "Околна среда" в МОСВ Спиридон Александров направиха символична първа копка
ключов воден проект
Кметът на Община Раковски Иван Антонов, областният управител на Пловдив Здравко Димитров и началникът на отдел “Мониторинг и докладване” към ОП “Околна среда” в МОСВ Спиридон Александров направиха символична първа копка

 

Днес беше даден официалният старт на ремонтните дейности по „Интегриран воден проект за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”.  Проектът е на стойност 58 898 776, 31 лв. и е одобрен и финансиран от Оперативна програма „Околна среда” с договор за БФП № DIR-51011116-C011, като 44 553 891 лв. се финансират от Кохезионен фонд, 11 138 473 лв. са национално съфинансиране и 3 206 412 лв. са инвестиция на община Раковски.

 

Символична първа копка направиха кметът на Община Раковски Иван Антонов, началникът на отдел „Мониторинг и докладване“ към ОП „Околна среда“ в МОСВ Спиридон Александров и областният управител на Пловдив Здравко Димитров.

 

Обединение „ГБС Раковски 2012“ ще извършва ремонтните и строително-монтажните дейности по ключовия за града проект, като задължението на компанията е да приключи до края на 2014 г.

 

Проектът предвижда да се изградят частично главни колектори и да се инвестира в пречиствателна станция (ПСОВ) за нуждите на над 17 000 жители. Близо 73 км новоизградена канализационна мрежа за нуждите на близо 14 744 жители, реконструирана канализационна мрежа от 1 км (295 жители) и рехабилитирана водоснабдителна мрежа с дължина близо 78 км за нуждите на 15 039 жители са също сред основните индикатори по изпълнението на проекта.

 

„Това е най-мащабният проект в историята на град Раковски, който ще промени живота на всички жители и и ще превърне град Раковски в един модерен европейски град. С приключването на този воден проект община Раковски ще ликвидира ползването на септични ями от страна на домакинствата, което създава сериозна опасност от замърсяване на подпочвените води. Благодаря на правителството и на всики институции за подкрепата, защото без сътрудничеството на изпълнителната и местната власт този проект нямаше да бъде възможен“.

 

„Благодаря на екипа в Община Раковски, който успя за много кратки срокове да изготви, да представи и да защити този наистина мащабен проект. Той ще осигури инфраструктура, благодарение на която в следващите 40 години няма да се налага ремонт на водопреносната и канализационната мрежа в града“, съобщи началникът на отдел „Мониторинг и докладване“ към ОП „Околна среда“ в МОСВ Спиридон Александров

 

Основната цел на проекта е модернизиране на инфраструктурата за питейни води и постигане на съответствие с Директива 91/271 на европейската икономическа общност, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, както и съхраняване на национален ресурс в град Раковски.

 

Реализацията на проекта е в сила от 09.04.2012 г. и ще приключи за 3 години – до 09.04.2015 г.

 

 

- Advertisement -