Високотехнологична апаратура за образна диагностика

високотехнологична апаратура за образна диагностикаМодернизираха общинската болница в Тутракан с високотехнологична апаратура за образна диагностика

 Висококачествена апаратура е инсталирана в модернизираните отделения по образна диагностика на МБАЛ-Тутракан. Апаратите са произведени и доставени от немската компания Siemens. Модернизирането на болницата се осъществява по проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване” и е финансирано със средства, предoставени съвместно от Република България и Европейския съюз по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът включва доставка на 61 вида апарати за нуждите на болницата, извършване на необходимите строително-ремонтни работи за привеждане на помещенията в съответствие с изискванията на новата апаратура, осъществяване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

 След реализирания проект болницата в Тутракан се превръща в едно от най-високотехнологичните лечебни заведения в областта. Болницата разполага с оборудване за диагностика, лечение и долекуване, което значително ще подобри качеството на медицинските услуги за пациентите. Сред доставената от Siemens апаратура са 16-срезов компютърен томограф Somatom Emotion, комбиниран дигитален рентгенов апарат Luminos Fusion, дигитален графичен рентгенов апарат Multix Select DR и мобилен графичен рентгенов апарат Polymobil Plus.

 Апаратът Somatom Emotion е компютърен томограф за изследване на цялото тяло, представен за първи път на световния пазар през 2010 г. по време на Европейския конгрес по рентгенология във Виена. Апаратът е с най-добрата в света пространствена резделителна способност при този клас апарати и има най-тясното гентри, което е от изключителна важност при пациенти с клаустрофобия и малки деца.

 

„През изминалата година Siemens реализира успешно проекти с болници в много градове на България, благодарение на които допринесе за подобряването  на оборудването в лечебните заведения, а оттам и качеството на предоставяните здравни грижи за пациентите. Амбицията на Siemens е тази тенденция да продължи и занапред, тъй като основен приоритет на компанията е да работи за осигуряването на висококвалифицирани здравни услуги за пациентите от всички краища на България“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител на сектор Здравеопазване в Siemens за България и Сърбия.

Start typing and press Enter to search