Възможно ли е широко дясно обединение?

- реклама -

Гости: Иво Беров и Теодор Михайлов

- реклама -