Възможна ли е солидарност в условия на социална дистанция?

- реклама -

Гост: /скайп/ Димитър Ганев – Изследователски център „Тренд“

- реклама -