Възможна ли е правителствена формула „в последната минута“ за Израел?

- реклама -

Гости: Давид Леви – външнополитически анализатор и Димитър Къцарков – хебраист

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -