ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПОВИШАВА ПРОЗРАЧНОСТТА

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПОВИШАВА ПРОЗРАЧНОСТТА

047ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПОВИШАВА ПРОЗРАЧНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА СИ С ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

 

 

            На пресконференция на 05.11.2013 г. пред журналисти, колеги и партньори бе преставен проектът „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховния административен съд, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Г-н Георги Колев – председател на ВАС, г-жа Румяна Монова и г-н Боян Магдалинчев – зам.-председатели на ВАС, г-н Александър Николов – ръководител на проекта анонсираха неговите ключови моменти. Специални гости бяха и представителите на фирмите-изпълнители. Заедно те представиха основни дейности и целите на проекта, а именно: Изготвяне на анализ на добрите европейски практики за управление на качеството в съдебната система; Осъществяване на детайлен анализ и оценка на вътрешната организация на работата на ВАС; Разработване на вътрешните правила и процедури за работата на институцията; Обновяване на интернет-страницата на ВАС; Разработване на комуникационна стратегия на институцията и организиране на семинари с представители на заинтересованите страни; Изготвяне на актуализирана методология и вътрешни правила за връзки с медиите; Информация и публичност.

            „Проектът се стреми да направи анализ преди да се предприеме изграждането на единна електронна система за административните съдилища в България. Няма как тя да се изгради без наличието на подобни анализи. Необходими са ни всички данни – начините за обмен, методиките за отчитане, практиките в ЕС“, каза г-н Георги Колев.

Една от основните цели на проекта е да улесни достъпа на гражданите до информация, свързана с делата, гледани във ВАС. Именно поради тази причина се набляга на обновяването на уеб-сайта на институцията, която вече е достъпна и онлайн за всички граждани.

            „Проектът е предсрочно завършен за 100-годишнината на Съда, а резултатът може да се види на интернет-страницата на ВАС. Изготвен е нов дизайн, съобразен с последните изисквания за достъпност за хора със затруднения, а съдържанието на сайта може да стане достъпно и за незрящи, защото новите технологии, на чиято база е разработен позволяват това. Новата интернет-страница е допълнена със секция за гражданите. В нея се съдържа информация как те могат да се свържат със секциите на Съда”, заяви г-жа Галина Атанасова, представител на изпълнителя, отговорен за обновяването на уеб-сейта на ВАС.

            Г-н Галин Попов, друг представител на фирмите-изпълнителки, представи анализ на добрите европейски практики за управление на качеството в съдебната система. При разработването на анализа са включени 7 европейски държави. Критерият, по който са избрани, цели да покаже многообразието на Европейската правна система. Втората част обхваща проучване на практиките, с които ВАС работи в момента, третата част съдържа препоръки за подобряване на работата на ВАС.

             На пресконференцията бе представена и комуникационната стратегия на третата фирма.изпълнител, залегнала в подобряването на информираността и достъпа до документи и източници. За целта са предвидени и повече срещи с журналисти, както и провеждзането на няколко семинара за комуникация и работа с тях. Силно застъпен е и директният контакт между представители на ВАС и медиите.

„Стойността на проекта е приблизително 500 000 лв. и трябва да бъде финализиран през май 2014 г.“, обяви г-н Александър Николов, ръководител на проекта.

 

- Advertisement -