Установени са нападателите след наказателна акция в столичното заведение “Бесо”