Убедителна ли е версията, че за спирането на БНР е отговорен техническият директор?

- реклама -

Убедителна ли е версията на службите и прокуратурата, че за спирането на БНР е отговорен единствено техническия директор на радиото? Коментар на бившия шеф на медията Валерий Тодоров.

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -