Ще се появи ли скоро СДС-носталгия?

Гост: Стефан Стоянов – депутат от VІІ ВНС