Стъкло

- реклама -

  

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  НА СТЪКЛОТО,  СОФИЯ 2 01 2 

18  с еп те мв ри – 23  с еп темв ри

 

Преди две години в София беше проведено първото издание на Международния фестивал на стъклотo, което провокира неочаквано нов поглед към осмислянето на ролята и мястото на художественото стъкло в съвременното ни изкуство. През 2010 г. значението на материала „стъкло” категорично надхвърли рамките на

предполагаемата му „приложна” стойност и се отправи към измеренията на онова, което може да се определи като съвременно изкуство в най-чистите му проявления.

Тогава тази провокация се случи чрез представянето на две международни изложби с творби на автори от единадесет европейски страни. 

Официалното откриване на фестивала е на 18 септември 2012 година. За изложбената програма на Международния фестивал на стъклотo 2012 организаторите са планували три изложби, които ще продължат до 8 октомври:

Изложба „Арт стъкло България – Америка” в галерия „Райко Алексиев”

„Импулс 1” – самостоятелна изложба на Екатерина Гецова в галерия „Юзина”

„GLASSICA” – самостоятелна изложба на Борис Шпейзман (Израел) и Анастасия  Андреева (България) в галерия „Аросита”

Известно е, че през последните няколко десетилетия иновациите в сферата на художественото стъкло идват предимно от САЩ и съвсем неслучайно в софийската галерия „Райко Алексиев” могат да бъдат видени творби от десет американски автори, чиито имена вече са емблематични в областа на художественото стъкло. Тази

кураторска селекция е дело на Доун Бенет, изпълнителен директор на URBANGLASS и главен редактор на едноименното списание. В галерия „Райко Алексиев” заедно с американските автори се представят и проекти на български художници. Интригата тук се поддържа от факта, че основната група артисти напълно умишлено се състои от автори, работещи в други области на визуалните изкуства. До този момент избраните автори не са осъществявали допир с изразните възможности на стъклото.  Основната цел на тази двустранна изложба е да осигури условия за обмен на опит, идеи и техники между българските и американските артисти, като опитът на чуждестранните автори тук е безценен, доколкото те работят в условия, в които изкуството на стъклото е технически много по-развито и значително по-популярно. Допирът на неспециализирани (незавършили такава или сходна специалност) хора със стъклото, говори за желание не само за изтъкване на уникалните възможности на материала, но и за разширяване на възможностите за неговото „регулярно” използване.

Също така фестивалната програма включва и демонстрации, по време на които ще се представят четири различни технологии за работа със стъкло – витражно стъкло, духано стъкло, леене в пясък и лампуърк. Изявени майстори ще допринесат за развитието на технологията и концептуалните измерения на работата със стъкло.

 

 УЧАСТНИЦИ  

 

Артисти (САЩ) : 

Дебора Цереско / Deborah Czeresko

Дейвид Шнукел / David Schnuckel

Джейми Харис / Jamie Harris

Джоузеф Кавалиери / Joseph Cavalieri

Ерика Розенфелд / Erica Rosenfeld

Кристина Ботуел / Christina Bothwell

Марлене Роуз / Marlene Rose

Мат Ескучи / Matt Eskuche

 

Артисти (България): 

Проф. Анна Бояджиева 

Борис Колев

Валентин Стефанов

Димитър Яранов

Екатерина Гецова

Константин Вълчев

Красимир Кръстев (Rassim)

Нина Ковачева

Огнян Кузманов

Проф. Петер Цанев

Сашо Стоицов

 

Артисти от други страни:

Борис Шпейзман (Израел)

 

Куратори:

Даун Бенет (САЩ)

Проф. Свилен Стефанов (България)

 

  

П Р О Г Р А М А  

 

18 септември (вторник):

 

ГАЛЕРИЯ “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”

 19:00: Изложба „Арт стъкло България – Америка”

Официално откриване на „Международен фестивал на стъклотo – София

2012“

19 септември (сряда):

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА “СВ. ЛУКА”

 

10,30 – 12,00: Доун Бенет (САЩ)

Лекция, представяне UrbаnGlass. История и основни принципи на работа със

стъкло

 

13,00 – 16,00: Мат Ескучи (САЩ)

Лекция, презентация и демонстрация  “LAMPWORK”

 

 

20 септември, (четвъртък):

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА “СВ. ЛУКА”

 

 

 

9,30 – 10.30: Джоузеф Кавалиери (САЩ)

Презентация, дискусия  

10.30 – 13.30: Джоузеф Кавалиери (САЩ)

Уъркшоп (ВИТРАЖ) с учениците от специалност стъкло

14,30 – 16,30: Борис Шпейзман (Израел) Анастасия Андреева (България) –

асистент

Демонстрация – Духано стъкло, свободни форми

 

ГАЛЕРИЯ „ЮЗИНА”

 

19,00: Откриване на „Импулс 1”, самостоятелна изложба Екатерина Гецова

 

 

21 септември (петък):

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВ. ЛУКА”

 

 

10.00-11.30: Дана Замечникова

Лекция, презентация:  „Творчеството на чешките художници Дана

Замечникова и Maриян Kaрeл”

 

11.30-12,00: Филм за професор Станислав Либенски

13,00 – 16 ,00: Марлене Роуз

Презентация и демонстрации „Леене в пясък”

 

ГАЛЕРИЯ „АРОСИТА”

 

19,00: Откриване на „GLASSICA”, обща изложба на Борис Шпейзман (Израел) и

Анастасия Андреева (България)

 

 

 

Работ но време и адреси на фест ивалните пространства: 

Галерия „Аросита”

София, ул.”Врабча” №12Б,  

Работно време: понеделник – петък / 13:00-19:00 часа

събота / 11:00-16:00 часа

Галерия „Райко Алексиев”

София, ул. „Г. С. Раковски” 125

Работно време: вторник – неделя / 11:00-19:00 часа

Галерия „Юзина”

София, ул. „Московска” 11

Работно време: понеделник – петък / 11:00-20:00 часа

събота – неделя / 12:00-18:00 часа

 

 

 

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -