“Щъркелово гнездо”

- реклама -

 БНТ  с награда за най-добър екологичен балкански филм

 

 Филмът на БНТ „Делото Бисер” получи наградата “Щъркелово гнездо” за най-добър екологичен балкански филм на международния фестивал „Зелена вълна – 21 век”. Телевизионната продукция на БНТ2 Пловдив, с автор Цветан Симеонов, бе отличена и с голямата награда на Асоциацията на Сухопътните войски на България за български филм в помощ на населението и защита на околната среда при природни бедствия и аварии.

Филмът се състезава в конкуренция с 83 телевизионни продукции от 24 държави.

Европейски екологичен фестивал ”Зелена вълна – 21 век” се провежда за седма поредна година. Целта му е да поощри създаването на конкурентни филмови и медийни продукти, насочени към повишаване екологичната култура и информираност на обществото, които допринасят за опазването на човешкия живот и природа. 

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -