Резултатът, 4.01.2020 г.: Мастер Велин Хаджолов, създател на “Булкемпо”

Гостуваме на мастер Велин Хаджолов, създател на "Булкемпо".