Промяна – възможна ли е тя?

- реклама -

Гости: Иво Беров и Теодор Михайлов

- реклама -