Припознават ли младите хора малкия град?

- реклама -

Гост: проф. Лазар Копринаров – председател на Сдружение „Форум за европейско бъдеще“

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -