Преходът от въглища към нови енергийни източници ще ни струва 20-25 млрд. лева?

Гост: Антон Иванов Български енергиен форум