Предсказуем ли е мащабът на предстоящата рецесия в света?