Потенциалната криза и възможностите за инвестиции

- реклама -

Интересът н българите към капиталовите пазари
Гост: Драгомир Великов – директор Инвестиции в Компас Инвест

- реклама -