Ползи и рискове от отрицателните лихви

Какви възможности за инвестиции предлага пазарът?
Гост: Преслав Райков – финансов анализатор

- Advertisement -