ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА „МЛАДА БАЛКАНСКА ДРАМА“

- реклама -

Завършиха конкурсите за драматургичен текст в рамките на проекта „Млада балканска драма“, организирани от Народен театър – Белград и Младежки театър „Николай Бинев“ – София.
Комисията в Националния театър в Белград, която работи в състав: Ивана Димич, Молина Удовички Фотез, Славко Миланович, Зоран Раичевич и Желко Хубач, реши с мнозинство пиесата с награда на конкурса да бъде „Център за принудително кацане“ от Горана Баланчевич. Комисията обръща внимание на театралната общественост и върху качествата на две пиеси, попаднали в предварителния избор: „Прозорец“ от Катарина Николич, и „Събирам си нещата и заминавам“ от Александра Урошевич.
Комисията в София, която работи в състав: проф. д-р Николай Йорданов – театровед и изпълнителен директор на МТФ „Варненско лято”, проф. Маргарита Младенова – режисьор и директор на ТР „Сфумато” и Яна Борисова – драматург, единодушно се обедини около избора да бъде наградена пиесата „Времева болест“ от Иван Димитров и обръща внимание на театралната общественост към пиесата на Николай Влахов „Разговор с гълъбите“.
Премиерата на пиесата-победител от конкурса в Белград ще се състои в началото на март 2013 г. на Камерна сцена в Младежки театър „Николай Бинев“, а пиесата, победила на конкурса в Белград ще има своята първа премиера до края на март 2013 г. на сцена „Раша Плаович” в Народен театър – Белград.
Координатори на проекта „Млада балканска драма”:
Желко Хубач, Народен театър – Белград
Петър Кауков, Младежки театър „Николай Бинев”
ПОБЕДНИЦИ

- реклама -