Панкреасна хирургия с безпрецедентна прецизност

Панкреасна хирургия с безпрецедентна прецизност

Хирургичният екип на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Парк” използва комбинация от авангардни интраоперативни дигитални оптични и ултразвукови технологии при операция на пациент със тежко заболяване на панкреаса. „При операции на панкреаса често възниква необходимост от точна интраоперативна информация за състоянието на панкреасния канал, която до момента можехме да получим в някаква степен само от интраоперативната ехография. За първи път имаме възможност да извършваме и интраоперативна панкреатоскопия – да надникнем и вътре в панкреасния канал благодарение на компактна тънка дигитална камера, с която разполагаме от две седмици”, сподели доц. Александър Юлиянов, ръководител на хирургичния екип.

„Комбинацията от интраоперативни панкреатоскопия и ехография позволява някои специфични намеси в панкреасната хирургия (като операции за интрадуктални папиларни тумори и хроничен панкреатит с разширен канал на жлезата) да се извършват с безпрецедентна прецизност. Първата ни интервенция с използване на новата методика протече гладко и вече изписахме пациента си оздравял. Смятаме, че тази технология тепърва ще бъде оценена и разпространена сред екипите, занимаващи се с хирургия на панкреаса. До момента има публикации за употребата ѝ само в няколко центъра в Япония и един в САЩ. Технологичният ресурс на болницата за щастие ни позволява да сме безкомпромисни в качеството на хирургичната си работа” коментираха хирурзите от МБАЛ „Св. Иван Рилски – Парк”.

Start typing and press Enter to search