Министерството на младежта и спорта ще отличи най-изявените доброволци за 2018

 Министерството на младежта и спорта ще проведе церемония по връчване на наградите в ежегодния Конкурс: “Мисията ДОБРОВОЛЕЦ – (не)възможна”, насочен към изявени млади доброволци от цялата страна. Награждаването ще се състои на 5 декември – Международен ден на доброволчеството и ще бъде представено като част от светлинно-музикалната постановка –„ Малкият принц“.

„Считам, че отбелязването на тази международно признатата дата е от особено значение за популяризиране на доброволчеството като инструмент на младежката работа и развитието на младите хора в страната“, сподели заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева.

За популяризиране на инициативата Министерството на младежта и спорта организира конкурс, чрез който да се определят най-изявените доброволци, както и тези с принос към доброволчеството и младежките политики. В рамките на няколко седмици, всеки желаещ имаше възможност да подкрепи в социалните мрежи няколко младежи-доброволци, чиито кандидатури бяха издигнати от организациите, в които те полагат доброволчески труд.

5 декември е определен за Международният ден на доброволчеството от Организацията на Обединените нации (ООН) през 1985 г. Целта е да се популяризира доброволчеството и да се насърчава участието на младите хора в доброволчески инициативи.

Start typing and press Enter to search