Културата – мост за по-добра комуникация

- реклама -

Гости: Петя Плукчиева и Нора Константинова – Лаборатория за изкуство и култура

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -