Крие ли рискове за Израел „сделката на века“?

Гост: Давид Леви – външнополитически анализатор