Конкурс за рисунка

- реклама -

 

 

Фондация “Знакът на българина” и Работилница за истории обявяват конкурс за рисунка на тема: “Нарисувай Земен: съхрани духа.”  В творбите трябва да присъства изображение на Земенския манастир в избран от художника план.

 

     В конкурса могат да участват лица до 30-годишна възраст, разделени в две възрастови групи:

  •  Лица под 16-годишна възраст
  • Лица на възраст от 16 до 30 години

     Всеки участник има правото да участва най-много до три творби, с приблизителни размери 45см / 40 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите.

 

     Не се допускат рисунки, получени на електронен носител, възпроизведени по електронен път или ксерокопия.

 

     Творби без координати за обратна връзка с автора няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

 

     Към всяка творба трябва да бъдат приложени:

  • трите имена и възрастта на участника
  • адрес и телефон за обратна връзка
  • e-mail

     Рисунките се изпращат на адрес: бул. “България” 102, 1680 София, България; Бизнес център “Белисимо,” офис 63, Фондация “Знакът на българина,” “За конкурса.”

 

     Класирането на рисунките се осъществява от 5-членно жури. За членове на журито ще бъдат поканени известни български художници, творци и артисти.

 

     Наградите ще бъдат разпределени, както следва:

  • първа награда: графичен таблет и грамота
  • втора награда: ваучер за “Слънчоглед” на стойност 200 лв. и грамота
  • трета награда: ваучер за “Слънчоглед” на стойност 100 лв. и грамота

     Списък на победителите ще бъде публикуван на facebook страницата на фондация “Знакът на България” и на facebook страницата на Работилница за истории на 23. октомври, 2012.

 

Крайният срок за изпращане на творбите е 15. октомври. 2012!

 

     Награждаването на победителите ще се извърши на първи ноември на церемония, съпроводена от изложба на всички творби, участвали в конкурса.

 

      След церемонията творбите ще бъдат преместени в гр. Земен, където ще станат част от постоянна изложба на изображения на Земенския манастир.

 

 Всички конкурсни творби oстават в собственост на фондация “Знакът на Българина.” За целите на фондацията организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

 

      Пишете ни с въпроси и предложения на rabotilnitsazaistorii@gmail.com.

Още

- реклама -