КОНКУРС ЗА ОРИГИНАЛЕН ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ

- реклама -spot_img

Младежки театър “Николай Бинев”, в сътрудничество с Народен театър Белград, на основание Протокола за струдничество, сключен на 21.03.2012 г. в Белград, в рамките на проекта „Млада балканска драма“, който има за цел подкрепа на млади творци от България и Сърбия,  обявява

КОНКУРС ЗА ОРИГИНАЛЕН ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ

 

Условия на конкурса:

–          Авторът трябва да бъде гражданин на Република България, на възраст до 30 години.

–          Драматургичният текст трябва да бъде написан на български език и да не е публикуван или изпълняван преди това.

–          Препоръчва се на авторите текстът да се занимава с проблемите на младите хора в България и действащите лица да не са повече от 6. Освен това, трябва да се има предвид, че продуцентът има желание в сценичната реализация да бъдат ангажирани колкото може повече млади актьори.

Крайният срок за изпращане на произведенията (в три екземпляра, подписани с трите имена, адрес и телефон за контакт) е 15.09.2012 г. Произведенията да се изпращат на адрес: Младежки театър „Николай Бинев“, бул. „Княз Дондуков“ № 8, София 1000, За Конкурса „Млада балканска драма“. Резултатите от Конкурса ще бъдат обявени на 15.10.2012 г.

Младежки театър „Николай Бинев“ ще откупи от автора на пиесата, обявена за победител в Конкурса, правото за първа постановка и неограничен брой представления, както и правото за публикуване на пиесата в програмата на спектакъла. Стойността на откупката е левовата равностойност на 2000 евро.

 

Младежки театър ще отстъпи тези права на Народен театър Белград, който ще осигури превод на пиесата на сръбски език и продуцира в рамките на своя репертоар първата постановка на пиесата не по-късно от края на март 2013 година.

Младежки театър “Николай Бинев” и Народен театър Белград ще организират гостуване на постановката на Камерна сцена в Младежки театър „Николай Бинев“.

- реклама -spot_img