Колко важно е еврофинансирането за конкурентоспособността на Европа?

- реклама -

Европейските програми и добрите примери
Гост: Александър Александров – експерт по европейски програми

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -