Кой е 5ят eлемент?

- реклама -

Кой е 5ят eлемент?

Въздухът – не можем без него. Водата – не можем и без нея. Огънят – нужен ни е. Земята – също… А кое е онова 5то нещо, без което всеки от нас не би могъл да съществува? Отговорът се търси чрез средствата на визуалните и пластични изкуства. Нима самото изкуство не е 5ят Елемент?! Ние не можем без него! А вие?

Аз не давам отговори. Обикновено задавам въпроси. Човекът, казват, е 5ят Елемент в историята на планетата Земя. А може би са чувствата? Защо 5ят Елемент да не е вярата… Объркани ли сте? 5ят Елемент е всичко, което усещаме, изпитваме, преживяваме, искаме, изповядваме и очакваме. А къде е любовта?

Кой е 5ят Елемент, без който не могат в изкуството и в живота самите художници – това е идеята ми за изложбата.

…“Както можете да досетите, в човешкия организъм се съдържат всички елементи, необходими за направата на кибрит. Нека ви кажа нещо, което не съм доверявал никому. Баба ми имаше много интересна теория. Тя казваше, че всеки от нас е роден с кутийка кибрит в себе си, но ние не можем да запалваме клечките сами. Точно както при този опит ние се нуждаем от кислород и от помощта на свещ. Кислородът ще дойде от дъха на любимия човек, а за свещ може да послужи друг вид храна, например: музиката, милувката, дума или звук, които да предизвикат възпламеняването на една от кибритените клечки в нас. Всеки човек, за да може да живее, трябва да открие кои са неговите възпламенители, тъй като говоренето, което се получава при запалването на някои от кибритените клечки, подхранва с енергия душата. Има много начини да се подсуши една влажна кибритена кутийка, ала е необходима вяра, че съществува лек…“

                                    Откъс от книгата на Лаура Ескивел „Като гореща вода за шоколад“.

 

Всички сме ангели само с едно крило…

и можем да полетим единствено

като се прегърнем един с друг.

Райна Йотова

5-ят eлемент

- реклама -