Кога се докосват литературата и философията?

- реклама -

Гости: Никола Иванов – литературен критик и Николай Табаков – писател

- реклама -
- реклама -
- реклама -
- реклама -