Кампания в защита на потребителските права

- реклама -

БНТ2 и Омбудсманът на Република България със съвместна

 кампания в защита на потребителските права

 

Хиляди потребители са потърпевши всяка година от електроразпределителните предприятия в страната. Изгорели домакински уреди, неизправни електромери, неточни сметки – това са само част от проблемите на гражданите. В тяхна защита предаването „Потребителската кошница” на БНТ 2, съвместно с институцията на Омбудсмана на Република България, стартират кампания за промяна на тези клаузи от Общите условия на дружествата, които ощетяват най-често гражданите. С тях се урежда продажбата на електрическа енергия на потребителите, както и  всички въпроси, които пряко засягат всички потребители: правата и задълженията на двете страни, условията за продажба, информацията, която продавачът предоставя на потребителите, редът за заплащане на енергията, условията и редът за прекратяване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия, отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията им.

140 жалби на потребители на услугата „електроснабдяване” са постъпили от началото на годината при Омбудсмана на България. Предаването „Потребителската кошница” също получи писма от ощетени граждани. Всяка  една жалба ще бъде разглеждана, а за най-често срещаните проблеми между потребители и електродружества, екипът на „Потребителска кошница” и Омбудсманът ще настоява те да бъдат коригирани като клаузи в Общите условия.  

 

Своите сигнали и жалби гражданите могат да изпращат на:

 

ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА:                      ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА:

e-mail:priemna@ombudsman.bg                         e-mail: koshniza@bnt.bg

www.ombudsman.bg                                              www.bnt.bg

 

Повече за кампанията гледайте в предаването „Потребителската кошница” тази събота от 12:40 ч. по БНТ 2!

- реклама -